Subscribe:

Pages

August 29, 2009

Zikir Setiap Waktu...

Ketahui wahai saudaraku, setiap manusia mempunyai tujuan yang mendasar dalam kehidupannya, sebagai tempat berpijak pemikirannya, untuk mengarahkan seluruh aktivitinya dan menjadi sandaran segala cita-citanya. Itulah yang dinamakan nilai-nilai utama. Manakala tujuan itu teguh dan mulia maka akan terpancar darinya perbuatan-perbuatan yang luhur dan terpujidan peribadi pelakunya mencerminkan ketinggian jiwanya dan sentiasa mengarah kepada kesempurnaan sehingga akan mendapat untung yang ditetapkan untuknya.

Islam hadir untuk memperbaiki peribadi manusia, menyucikannnya dan meninggikannya sampai ke darjat yang sempurna. Islam juga menjelaskan kepada seluruh manusia tujuan utama dan mengarahkan kepada tujuan yang paling mulia.Nilai-nilai tersebut adalah menjadi sucilah di hadapan Allah Yang Maha Agung dan ayat Quran ada menyebut:

"Maka bersegeralah kembali mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu" (Adz-Dzariyat ;50)

Manakala engkau tahu, wahai saudaraku yang mulia, jangan merasa aneh bila mendapati seorang muslim yang kepada Allah disetiap waktu dan terkesan terhadap kalimat-kalimat fasih itu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik zikir, doa,syukur, tasbih, tahmid di setiap keadaan.

~Al-Ma'thurat~

~Sekadar Perkongsian~

0 comments:

Post a Comment