Subscribe:

Pages

August 3, 2010

Usah Biar Hati Mati

Menurut Imarn Al-Ghazali, kewajipan ke atas manusia yang waras ialah menjaga dan memperbaiki niat hatinya serta menjauhkan segala anggapan dan
sangkaan buruk kepada saudaranya ketika bergaul sesama rakan. Kewajipan
inilah yang dituntut oleh syariat kepada semua mukalaf supaya menjaga hati
mereka untuk menjadi insan yang kamil dan sempurna dunia dan akhirat. Hati
merupakan anggota yang paling berbahaya, dan sesiapa yang mempunyai hati
yang sakit dan mati, maka ia akan memberi kesan yang sangat buruk terhadap
permasalahan yang sukar untuk diperbaiki. Oleh yang demikian Imam Al-
Ghazali menggariskan beberapa asas sebagai panduan menjaga dan mengubati
hati.

Asas pertama: Firman Allah dalam surah al-Ghafir, ayat 19 berbunyi:

‘Allah mengetahui segala pengkhianatan yang bermula dari mata dan apa yang
tersembunyi di dada setiap hamba.’

Dalil di atas dapat difahamkan jika seseorang berhasrat atau terlintas di
hatinya hendak menghasut, prasangka, atau melakukan niat jahat, maka ingatlahbahawa Allah amat mengetahui setiap rahsia yang terdetik di dada hambanyamelalui dalil al-Quran yang terdapat dalam surah al Maidah, ayat 7:

‘Sesungguhnya Allah mengetahui akan segala isi hati yang tersemat di dada
hambanya.’

Berdasarkan ayat di atas, Allah memperkuatkan lagi keyakinan hamba-
Nya dengan firman-Nya dalam surah al-Ahzab, ayat 51:

‘Dan Allah amat mengetahui setiap apa yang terkandung di dalam hati kamu.’
Lantaran itu beberapa kali Allah menyebut dalam al Quran dengan
kalimah "

Amat mengetahui segala isi hati hamba-Nya" dengan tujuan supaya
setiap hamba mengetahui segala ilmu Allah dan taat kepadaNya bagi
mengingati dan berhati-hati supaya tidak dilakukan perbuatan yang dilarang
secara sengaja atausebaliknya.Allah memberikan peringatan itu kerana manusia sering melakukanperbuatan yang dilarang oleh Allah dengan mengikut hawa nafsu dan kehendakhati yang amat sukar untuk dihindarkan sedangkan Allah amat mengetahui zahir dan batin juga segala niat isi hati yang mengatur segala perilakuhambanya. Berdasarkan demikian Imam Al-Ghazali telah memberi satu pesanan dengan katanya:

"Lihat olehmu akan apa yang kamu mengetahui dari segalahatimu". Maksudnya renunglah segala apa yang mendatangkan kebaikan darisegala kerja hati yang terdiri dari keinginan hati, cita cita, hasrat dan tujuan.Sekiranya baik teruskanlah, andai sebaliknya hentikan dengan segera.
 
Asas kedua:  

Sabda Rasulullah s.a.w.

‘Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan tidak kepada
tubuh badan kamu, dan sesungguhnya Allah tetap melihat kepada hati kamu dansegala amalan kamu yang berlandaskan keikhlasan hati.’

Di sini menunjukkan ketetapan hati yang ikhlas merupakan tempat utama
yang difokuskan olch Allah swt untuk diberi ganjaran. Tetapi alangkah pelik
dan hairan sekali manusia melakukan sesuatu sering kali terlupa kepada Allah
tetapi yang diingat ialah untuk mendapat pujian dan sanjungan serta
penghormatan sesama manusia. Inilah yang menjadi ukuran dalarn
pengorbanan seharian tanpa keikhlasan yang sebenar. (Imam Abi Abdul
Rahman Al-Sulma. 330 412H, ms 10)

Asas ketiga: 

Hati merupakan ketua kepada anggota manakala anggota
anggota lain adalah ikutan kepada hati, jika elok isi hati maka tetaplah
pendiriannya serta eloklah perilaku anggota anggota lain yang sernuanya
mengikut kehendak hati. Berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. di dalam hadis
yang berbunyi:

‘Sesungguhnya di dalam jasad manusia didapati segumpal darah, apabila baik
maka baiklah keseluruhan badannya, dan apabila buruk maka buruklah segala
keperibadiannya, adakah tidak kamu tahu sesungguhnya itulah hati.’

Berdasarkan ayat ayat di atas dan juga hadis menunjukkan hati merupakan anggota yang. paling berharga, tempat simpanan segala kemuliaan seorang hamba, asas segala amalan lahir dan batin. Hati adalah ketua segala anggota yang merupakan panduan kepada rohani dan jiwa setiap insan. Demikianlah peranan hati sangat besar tanggunjawabnya ke arah mengendalikan nilaian diri, manakala kejahilan pula mematikan hati dan rohani sekalipun badannya hidup dan bergerak di muka burni. Jasadnya merupakan kubur bagi hati yang telah mati. Perkara sedemikian dapat dielakkan sekiranya kita belajar dan mengetahui akan segala ilmu Allah yang, disyariatkan kepada kita. Ilmu Allah ini dapat menjadi permangkin keimanan dan penawar. Untuk menghidupkan hati yang telah mati, kita hendaklah rnelakukan ibadat dan berakhlak mulia sesama manusia.

Sumber : Adab Pergaulan Menurut Al- Quran Dan As-Sunnah

0 comments:

Post a Comment