Subscribe:

Pages

May 25, 2010

Sains Menurut Islam

~Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarkatuh,
Barakallahu fiika (semoga Allah merahmati mu)Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, semoga Shalawat dan Salam atas nabi terakhir Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam, tidak ada nabi setelah baginda Shalallahu 'alaihi wassalam, semoga Shalawat dan Salam atas keluarga baginda, shahabat baginda dan orang – orang yang mengikuti Sunnah baginda sampai akhir zaman.~


Falsafah Ilmu Islam


Ilmu yang sebenar ialah yang dapat membawa manusia mengenai khaliqnya. Makrifatullah ialah sumber bagi ilmu yang dipunyai oleh manusia demi menghampirkan diri kepada Allah. Tujuan menuntut ilmu ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah bagi membolehkan manusia mencapai tahap kesempurnaan hidupnya iaitu untuk memperhambakan diri dan beribadat kepada Allah dan meningkatkan ketakwaannya.


Ciri-ciri Sains Islam


* Mengukuhkan iman, menguatkan aqidah dan meneguhkan kepercayaan. Tidak memisahkan ilmu daripada iman dan menyisihkan agama daripada sains

* Sains berlunaskan prinsip tauhid. Melihat kewujudan makhluk membuktikan wujudnya Khaliq iaitu Allah SWT.

* Sains dan ilmu pengetahuan merupakan asset pelaburan amal soleh untuk kebahagian akhirat

* Segala yang berlaku adalah ketentuan Allah termasuk fenomena pelik, ajaib dan aneh

* Sains Islam menekan kan kepada aspek keberkatan ilmu dalam membolehkan seseorang ilmuan memiliki sifat arif dan bijaksana dan bebas dari sifat jahil.

* Sains terikat dengan nilai akhlak yang ditentukan syariah berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah

* Kebenaran dalam sains dapat meemukan seseorang kepada hakikat kebenaran

* Segala yang wujud di alam nyata adalah suatu pernyataan organic yang saling memerlukan.


Tujuan dan Matlamat Sains Islam


* Mengarah dan membawa manusia untuk mengenali Allah SWT

* Mendekatkan seseorang kepada Allah SWT

* Mencapai matlamat kesempurnaan tujuan hidup iaitu memperhambakan diri kepada Allah SWT

* Mempertingkatkan amal ibadah , kerja-kerja social (amal soleh) dan sumbangan jasa bakti kepada ummah

* Memperoleh dan mencapai kecemerlangan hidup dalam semua bidang dan aspek kehidupan

* Memungkin manusia mengeksploitasi kahazanah alam dan sumber yang dianugerah Allah SWT.

1 comments:

Ruz Had said...

Nice entry.... btw, tomorrow i had an CTU exam which is sains dan teknologi dalam Islam... sangat2 membantu... inshaa Allah... jazakillah khair jaza

Post a Comment